Sergejs Drozdovs Curriculum Vitae 1. jūlijs 2020. gads
Vārds, uzvārds: Sergejs Drozdovs
Dzimšanas datums: 3.maijā 1980g.
Valsts, pilsēta: Latvija, Rīga
Tālrunis: +371 26856232
E-pasts: sergey.drozdov.1980@gmail.com
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/sergey-drozdov-2a477568/
Statuss/Informācija: http://sd.blackball.lv/job-change
Skype: sergey-drozdov
 

Sertifikāti

Tagad esmu Microsoft Certified Technology Specialist.

Nosaukums Datums Punkti
MCTS 070-515: Web Applications Development with Microsoft .NET Framework 4 aprīlis 2012 892/1000
MCTS 070-431: Microsoft SQL Server 2005 – Implementation and Maintenance decembris 2008 1000/1000

Darba pieredze

Janvāris 2020 – ...: Jean Edwards Consulting
Programmētājs. Visual Studio 2019, .NET 4.7.1, C#, VB.NET, LINQ, Windows Forms, Infragistics Windows Forms, MS SQL Server 2017, ADO.NET, TFS ar Git, Azure.

Janvāris 2019 – maijs 2019: OnTarget Labs, Inc.
Programmētājs. Visual Studio 2017, .NET 4.7.1, C#, ASP.NET MVC, ReSharper, Telerik Kendo UI, Git, Oracle, jQuery, TypeScript, knockout.js, HTML5, Bootstrap; Jira, Confluence.

Augusts 2018 – novembris 2018: Exigen Services (no 2018.g septembrī – "emergn")
Programmētājs. Visual Studio 2017, ASP.NET MVC, ASP.NET Core, ASP.NET Web API, SignalR 2, Oracle, SQLite, Dapper ORM, jQuery, knockout.js, TFS.

Oktobris 2017 – jūlijs 2018: Freelance prākse
Personiskie un outsource projekti.

Oktobris 2016 – septembris 2017: SIA ITIS
Programmētājs. .NET 4.6, C#, ASP.NET MVC, SignalR 2, MS SQL Server 2014/2016, DevExpress (ASP.NET MVC Extensions), Orchard, HTML5, CSS3, LESS, jQuery, Visual Studio 2015, Subversion.

Oktobris 2015 – oktobris 2016: Assecor GmbH
Programmētājs/arhitekts. .NET 4.5, C#, ASP.NET MVC, WPF, SignalR 2, MS SQL Server 2014, Entity Framework, PostgreSQL, HTML5, CSS3, jQuery, AngularJS, Bootstrap, PHP, CodeIgniter, PowerShell, Active Directory, Visual Studio 2015, TFS.

Februāris 2015 – septembris 2015: RGM Distribution
Programmētājs. .NET 4.5, ASP.NET, C#, VB.NET, MS SQL Server 2014, jQuery, Bootstrap, Visual Studio 2010, TFS.

Maijs 2014 – janvāris 2015: Soft-FX
Programmētājs. .NET 4.0/4.5.1; C#; LINQ; ASP.NET MVC 4/5, WPF, jQuery, MS SQL Server 2008/2012, SQL Server Compact, WCF; Visual Studio 2010/2012, Subversion, Entity Framework, MongoDB, Infragistics WPF, Nullsoft Scriptable Install System (NSIS); Azure; TeamCity, Jira, Confluence.

Novembris 2013 – maijs 2014: Diatom Enterprises
Programmētājs. .NET 3.5/4.0; C#; LINQ; Windows Forms, ASP.NET MVC, jQuery, MS SQL Server 2008; Visual Studio 2008/2010/2012, TFS 2010, Subversion, Entity Framework, Telerik UI for WinForms, Unit Testing; Jira.

Novembris 2010 – novembris 2013: Accenture Latvia
Programmētājs (Senior Programmer). .NET 3.5, 4.0; C#; LINQ; ASP.NET (WebForms, MVC 3); Windows Phone; Windows Mobile; MS SQL Server 2008; HTML5, CSS3; JavaScript, jQuery, jsViews & jsRender, knockout.js; WCF; SharePoint; Visual Studio 2005/2008/2010/2012; Subversion, TFS 2012.

Jūnijs 2007 – oktobris 2010: Hospital Organizer AS
Programmētājs/arhitekts. Windows Forms, ASP.NET 2.0 WebForms, C#, MS SQL Server 2005/2008, DevExpress .NET Application Framework.

Augusts 2006 – maijs 2007: Nomad IT
Programmētājs. ASP.NET 2.0 WebForms, C#, MS SQL Server 2005.

Jūnijs 2005 – augusts 2006: Unifex
IT-departamenta darbinieks. Programmēšana Microsoft Navision; konfigurācija, atbalsts un uzturēšana IT aprīkojums (OS uzstādīšana/konfigurācija), konsultācijas un palīdzība lietotājiem, uzstādīšanu un programmatūras atbalsts.

Decembris 2003 – jūnijs 2005: Intechnic Europe
Programmētājs. PHP, MySQL.

Pieredze

Turbo Pascal
4 gadi
C/C++
3 gadi
Java
2 gadi
.NET
20 gadi
ASP.NET
20 gadi
Windows Forms
6 gadi
WPF
2 gadi
Windows Mobile
9 mēneši
PHP
10 gadi
C#
20 gadi
VB.NET
2 gadi
HTML
20 gadi
CSS
20 gadi
.NET Core
7 mēneši
CodeIgniter
1 gads
JavaScript
20 gadi
Angular
7 mēneši
Vue.js
2 mēneši
jQuery
15 gadi
TypeScript
5 mēneši
MySQL
5 gadi
MS SQL
20 gadi
PostgreSQL
2 gadi
MongoDB
1 gads
ORM
9 gadi
Oracle
4 mēneši
Active Directory
3 gadi
PowerShell
1 gads
Azure
2 gadi
TFS, SVN, Git
16 gadi
Docker
2 mēneši

Zināšanas

Darba pieredze ar Microsoft .NET ir 20 gadu.

Izglītība

Valodu zināšanas

Hobijs

Filmas, mūzika, automašīnas, kartingi, peintbols, biljards, boulings, galda teniss, kaķi.

Mani personiskie projekti: